Sơn nước seamaster

Sơn Chịu Nhiệt 200 Độ C Seamaster 6003 – Sơn bạc chịu nhiệt 200 Độ C